Σας παρέχουμε υπηρεσίες, που σας βελτιώνουν

Να βασίζεσαι στην Reflex, σημαίνει προ παντός να είσαι καλά συμβουλευμένος. Διότι στην Reflex εργάζονται άνθρωποι με ενθουσιασμό, να δημιουργήσουν από την ποικιλία επιλογών το μέγιστο για της δικές σας ανάγκες. Γνωρίστε τις πλήρες παροχές σε υπηρεσίες που παρέχει η Reflex. Και αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, απλά επικοινωνήστε μαζί μας. Επειδή για αυτό είμαστε εδώ. 

Μελέτη, Υπολογισμός & Λογισμικό
Lernen Sie Reflex Pro kennen, die bewährte, regelmäßig weiter entwickelte Planungs-Software. Die CAD-Bibliothek dient der Einbindung unserer Produkte in Ihre Konstruktionsprogramme. Auch für Ihre Datanorm-Kalkulationen finden sie hier die aktuellen Produkte und Preise. Im Reflex Planungsleitfaden finden Sie das gebündelte Know-how der Reflex Produktentwicklung.

Γνωρίστε το Reflex Pro, το δοκιμασμένο και συνεχώς ανανεωμένο πρόγραμμα μελέτης. Η CAD-βιβλιοθήκη εξυπηρετεί στην ενσωμάτωση τον προϊόντων μας στα κατασκευαστικά προγράμματα σας. Για τους υπολογισμούς σας θα βρείτε εδώ τα επίκαιρα προϊόντα και τις τιμές. Στο Reflex οδηγό θα βρείτε το συσσορευμένο Know-how της Reflex στην ανάπτυξη προϊόντων.

Werkskundendienst Εξυπηρέτηση πελατών
Informieren Sie sich über den Umfang der Leistungen unseres Werkskundendienstes und finden Sie Ihre zuständigen Ansprechpartner.

Ενημερωθείτε για το εύρος των υπηρεσίων μας και βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη.

Fachwissen Τεχνογνωσία
Neben Grundlagenwissen zum Thema Entgasung bieten wir Einsicht in diverse Fachbeiträge sowie Normen und Verordnungen.

Εκτός τον γενικών γνώσεων στο θέμα απαέρωσης προσφέρουμε ανάγνωση σε τεχνικά άρθρα καθώς και σε τυποποιήσεις και διατάξεις.

Reflex Training Εκπαίδευση
Mit unserem umfassenden Trainingsprogramm können Sie Ihr Fachwissen stets auf dem neuesten Stand halten. Informieren Sie sich über das aktuelle Trainingsprogramm, das Trainingsteam mit unseren Fachexperten sowie über unser Reflex Training Center in Ahlen.

Με το πλήρες εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα θα είστε πάντα ενημέροι για κάθε καινοτομία. Ενημερωθείτε για το τρέχον πρόγραμμα, την εκπαιδευτική ομάδα με τους ειδικούς μας, καθώς και το εκπαιδευτικό κέντρο Reflex στο Ahlen Γερμανίας. 


 • [Translate to Griechisch:] Servicebroschüre
   

 • [Translate to Griechisch:] Beispielhafte Anwendungen
  aus der Praxis

  Mehr Informationen

 • [Translate to Griechisch:] Unser Angebot zur beruflichen Weiterbildung

  Mehr Informationen