Οδηγός σχεδιασμού με ειδίκευση στην λεπτομέρεια

Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του έργου, ο σχεδιασμός που κάνει κανείς προσωπικά φαίνεται να εξακολουθεί να είναι ο συνηθέστερος τρόπος για μία σωστή μελέτη. Ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ο οδηγός σχεδιασμού της Reflex. Εδώ θα βρείτε τη συνδυασμένη γνώση για όλα τα προϊόντα της Reflex, αποτυπωμένη βήμα-βήμα και με σαφήνεια. Ιδανικό ως σημείο αναφοράς για τύπους, τρόπους υπολογισμού και βασικές αρχές Φυσικής και ένας απαραίτητος οδηγός για όλους όσους ασχολούνται συστηματικά με την μελέτη και τον σχεδιασμό υδραυλικών συστημάτων παροχής.