Σχεδιασμός στα μέτρα σας με το πρόγραμμα υπολογισμού Reflex Pro

Nehmen Sie den einfachsten Weg zur richtigen Auslegung und Dimensionierung: Reflex Pro ist die bewährte, regelmäßig weiterentwickelte Software-Lösung, mit der Sie schnell und einfach zu präzisen Ergebnissen kommen. Die Software gibt es in drei Versionen, zusätzlich stellen wir Ihnen auch eine CAD-Bibliothek unserer Produkte für die Einbindung in Ihre Konstruktionsprogramme zur Verfügung.

Χρησιμοποιήστε τον ευκολότερο τρόπο για τον σωστό υπολογισμό και τη διαστασιολόγηση: το συνεχώς αναβαθμιζόμενο πρόγραμμα υπολογισμού Reflex Pro είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να έχετε ακριβή και σωστά αποτελέσματα. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις και επιπλέον διατίθενται αρχεία CAD για όλο το φάσμα των προϊόντων μας για την ενσωμάτωση και σύζευξή τους στα κατασκευαστικά προγράμματα.

Reflex Pro App: Für iPhone, iPad und iPod touch

 • Einfach und selbsterklärend – in wenigen Schritten zur konkreten Druckhaltungslösung
 • Geeignet zur mobilen Projekterfassung
 • Verkürzt die Reaktionszeit beim Kunden und hinterlässt einen professionellen Eindruck

Reflex Pro App: για iPhone, iPad και iPod touch

 • απλό και αυτονόητο - με λίγες κινήσεις στην ιδανική πιεστική λύση
 • κατάλληλο για έναν γρήγορο υπολογισμό ενός έργου „επί τόπου“
 • για άμεση ανταπόκριση, θα αφήσετε στους πελάτες σας τις καλύτερες εντυπώσεις

Reflex Pro App: Für Smartphones, Tablets mit Android Bertriebssystem

 • Einfach und selbsterklärend – in wenigen Schritten zur konkreten Druckhaltungslösung
 • Geeignet zur mobilen Projekterfassung
 • Verkürzt die Reaktionszeit beim Kunden und hinterlässt einen professionellen Eindruck

Gratis-Download im Google play store

Reflex Pro App: για smartphones και tablet με λογισμικό android

 • απλό και αυτονόητο - με λίγες κινήσεις στην ιδανική πιεστική λύση
 • ατάλληλο για έναν γρήγορο υπολογισμό ενός έργου „επί τόπου“
 • για άμεση ανταπόκριση θα αφήσετε στους πελάτες σας τις καλύτερες εντυπώσεις

  Reflex Pro Web: Online-Berechnung

 • Berechnet Druckhaltesysteme in wenigen Schritten online
 • Greift immer auf den aktuellsten Datenbestand zurück
 • Gibt das Ergebnis als PDF oder Textdatei zum Download aus 

 Reflex Pro Web: σε on line έκδοση

 • για τον υπολογισμό συστημάτων πίεσης σε λίγα βήματα online
 • εφαρμόζει πάντα με βάση τα επίκαιρα δεδομένα
 • το αποτέλεσμα του υπολογισμού βγαίνει σε αρχείο pdf ή σε μορφή κειμένου για περαιτέρω χρήση και εφαρμογή

 Reflex Pro Win (Version 1.0.41): Für Windows PC-Betriebssysteme 

 • Bietet den vollen Leistungsumfang zur Auslegung von Systemen zur Druckhaltung und Wärmeübertragung
 • Ermöglicht die komfortable Nutzung auch ohne Internetanbindung

Setup-Datei für Windows®-PC (Windows XP, Vista, 7 und 8, 32- und 64-bit)
herunterladen (Reflex Pro Win in - 54 MB) (reflex_pro-win.exe)

 Reflex Pro Win (Version 1.0.41): για Windows PC-Betriebssysteme

 • το πλήρες πρόγραμμα υπολογισμού με όλες τις δυνατότητες υπολογισμού συστημάτων διατήρησης πίεσης και εναλλαγής θερμότητας
 • επιτρέπει την άνετη χρήση και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο