Η αφετηρία μιας αξιοσημείωτης σταδιοδρομίας

Όντας μια εταιρία που επεκτείνεται διεθνώς, η Reflex αναζητά συχνά ανθρώπινο δυναμικό για να ενισχύσει την ομάδα της.

Αυτή την στιγμή προσφέρουμε σε ειδικευμένους υποψήφιους τις ακόλουθες ευκαιρίες σταδιοδρομίας:


Παρακαλούμε ακολουθήστε τον κάτωθι σύνδεσμο για να βρείτε όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον Όμιλο Winkelmann – συμπεριλαμβανομένων και των διαθέσιμων θέσεων για την Reflex Winkelmann GmbH.