Λύσεις για συστήματα θέρμανσης και ψύξης


Στόχος: Πλήρωση εγκατάστασης και απομάκρυνση του αέρα από το νερό 

Λύση: Servitec + Fillset + Exvoid T

Ο απαερωτής κενού Servitec, σε αντίθεση με τους απλούς απαερωτές, απομακρύνει και τα αέρια που είναι απορροφημένα από το νερό. Λειτουργεί ανεξάρτητα από την θερμοκρασία του κυκλώματος και την θέση τοποθέτησης. Έτσι, τα συστήματα παραμένουν ελεύθερα από αέρα και μικροφυσαλίδες. Η πλήρωση επιτυγχάνεται με την χρήση ενός Fillset, και ελεύθερα αέρια κατά το γέμισμα ή κατά την λειτουργία απομακρύνονται μέσω ενός αυτόματου εξαεριστικού Exvoid T.


Στόχος: Διατήρηση της πίεσης,  αντιστάθμιση του διαστολικού όγκου, πλήρωση και εξαέρωση του κυκλώματος 

Λύση: Reflexomat + Servitec + Fillset +αυτ. εξαεριστικό Exvoid T

Servitec και Reflexomat αλληλοσυμπληρώνονται ιδανικά: Η απόλυτη απαέρωση του κυκλώματος μέσω του Servitec είναι πολύ καλή για την επιθυμητή υδραυλική και θερμοδυναμική απόδοση, θέτει όμως ιδιαίτερα "σκληρά" το σύστημα για την διατήρηση της πίεσης. Αυτό ακριβώς έρχεται να αντιμετωπίσει άψογα το Reflexomat με την μαλακή και ελαστική του λειτουργία. Η πλήρωση γίνεται μέσω ενός Fillset, τα ελεύθερα αέρια κατά την πλήρωση και την λειτουργία απομακρύνονται με ένα αυτόματο εξαεριστικό μεγάλου μεγέθους Exvoid T στο ψηλότερο σημείο.


Στόχος: Θέρμανση νερού χρήσης, διατήρηση πίεσης

Λύση: Θερμοδοχείο Storatherm Aqua + δοχείο διαστολής Refix

Με την ιδιαίτερα μεγάλη θερμαντική του επιφάνεια και ένα ευρή φάσμα μεγέθων, το Storatherm Aqua ταιριάζει σε κάθε συσκευή παραγωγής θερμότητας -από λέβητα φυσικού αερίου έως αντλίας θερμότητας. Για καλύτερη απόδοση και εξοικονόμηση νερού, ολοκληρώστε την εγκατάσταση με ένα δοχείο διαστολής μεμβράνης Refix από την πλεύρα του πόσιμου νερού.


Στόχος: Διατήρηση της πίεσης, αντιστάθμιση του διαστολικού όγκου, πλήρωση και εξαέρωση του κυκλώματος

Λύση: Variomat + Fillset +αυτ. εξαεριστικό Exvoid T

Εκτός από την διατήρηση της πίεσης με ακρίβεια, ένα Variomat ελεγχόμενο από αντλία, επιτυγχάνει ατμοσφαιρική απαέρωση με ένα αποσυμπιεσμένο δοχείο και ταυτόχρονα πληρώνει ελεγχόμενα το κύκλωμα με την χρήση ενός Fillset. Τα αυτόματα εξαεριστικά μεγάλου μεγέθους Exvoid T απομακρύνουν τον αέρα από το κύκλωμα με τον καλύτερο τρόπο.