Διαχωριστές

Οι διαχωριστές της Reflex δεν μπορούν μόνο να εξαερώσουν το κύκλωμα, αλλά και να διαχωρίσουν μικροφυσαλίδες, σωματίδια και λάσπη. Για εγκαταστάσεις ηλιακών διατίθενται ειδικά μοντέλα αυτόματων εξαεριστικών και απαερωτών για υψηλές θερμοκρασίες. Οι μονώσεις Remov Iso ολοκληρώνουν το πρόγραμμα. Η κατασκευή των διαχωριστών της Reflex είναι αποτέλεσμα εμπειρίας δεκαετιών και εγγυάται την μακροχρόνια και αξιόπιστη λειτουργία τους.

 • Exvoid T αυτόματο εξαεριστικό (πρώην Extop)

  Το αυτόματο εξαεριστικό Exvoid T οδηγεί τον ήδη διαχωρισμένο αέρα του συστήματος στην ατμόσφαιρα. Αποτελεί κομμάτι των απαερωτών Exvoid.


 • Exvoid Απαερωτές (πρώην Exair)
  Οι απαερωτές Exvoid τοποθετούνται κατά προτίμηση στα υψηλά σημεία της εγκατάστασεις. Οι μικροφυσαλίδες απομακρύνονται γρήγορα και αποτελεσματικά.

  Μοντέλα:

  • Μπρούντζινο με σπείρωμα, DN 20 και με δακτύλιο
  • Χαλύβδινο με κολλητή ή φλαντζωτή σύνδεση

   

   


 • Exdirt διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης
  Τα Exdirt απομακρύνουν ακόμη και μη εμφανή σωματίδια και υπολείμματα λάσπης από το κύκλωμα, το προστατεύουν και ταυτόχρονα κάνουν οικονομία στα έξοδα λειτουργίας όλου του συστήματος.

  Μοντέλα:

  • Μπρούντζινό με σπείρωμα, DN 20
   και με δακτύλιο
  • Χαλύβδινο με κολλητή ή φλαντζωτή σύνδεση
  • Χαλύβδινο με θυρίδα καθαρισμού και επιθεώρησης, κολλητή ή φλαντζωτή σύνδεση

   

   


 • Extwin – συνδυαστικός διαχωριστής μικροφυσαλίδων, σωματιδίων και λάσπης
  Στις περιπτώσεις που πρέπει να προσταυτευθούν ευαίσθητα εξαρτήματα στα υψηλ'α σημεία της εγκατάστασεις, ενδείκνυται η τοποθέτηση συνδυαστικών διαχωριστών Extwin, οι οποίοι διαχωρίζουν τόσο τις μικροφυσαλίδες αέρα, όσο και τα σωματίδια  και την λάσπη από την εγκατάσταση.

  Μοντέλα:

  • Μπρούντζινο με σπείρωμα, DN 20 και με δακτύλιο
  • Χαλύβδινο με κολλητή ή φλαντζωτή σύνδεση
  • Χαλύβδινο με θυρίδα καθαρισμού και επιθεώρησης, κολλητή ή φλαντζωτή σύνδεση

   

   


 • [Translate to Griechisch:] Produktbroschüre Entgasungssysteme & Abscheidetechnik


 • [Translate to Griechisch:] Reflex Control –die neue Steuerung vereint kompakte Bauform, einfache Bedienung und höchste Funktionalität.

 • [Translate to Griechisch:] Beispielhafte Anwendungen
  aus der Praxis


  Mehr Informationen