Δοχεία διαστολής μεμβράνης

Η σωστή πίεση είναι η βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ηλιακών αλλά και των πιεστικών συγκροτημάτων. Τα δοχεία διαστολής προσφέρουν εδώ μια εύκολη αλλά και έξυπνη λύση. Χωρίς την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, συμπιεστή ή αντλία. Η λειτουργία τους είναι απλή: Μια μεμβράνη χωρίζει το δοχείο σε δύο μέρη, έναν θάλαμο νερού και έναν θάλαμο αέρα και εμποδίζει την διάχυση του αέρα στο νερό


  • Το πρόγραμμα υπολογισμού ως εφαρμογή, για τον υπολογιστή ή διαδικτυακά

    Περισσότερα

  • [Translate to Griechisch:] Beispielhafte Anwendungen
    aus der Praxis

    Mehr Informationen