Συστήματα απαέρωσης & Διαχωριστές

Ξένα σωματίδια και ουσίες μπορούν να μειώσουν σημαντικά την απόδοση και την διάρκεια ζωής μιας εγκατάστασης θέρμανσης και να αυξήσουν την συχνότητα συντηρήσεων της. Τα προϊόντα μας συμβάλλουν στην πρόληψη και βοηθούν στο να επιτευχθούν οι ιδανικές συνθήκες λειτουργίας.

Οι διαχωριστές της Reflex χρησιμοποιούν έναν μηχανικό τρόπο διαχωρισμού, για τον οποίο δεν είναι απαραίτητη η χρήση βοηθητικής ενέργειας. Υπάρχουν μοντέλα για σωματίδια και λάσπη, καθώς και για μικροφυσαλίδες και αέρα. Ο διαχωρισμός συμπεριλαμβάνει μικροφυσαλίδες αέρα όσο και ελεύθερα διακινούμενου αέρα στην εγκατάσταση, ειδικά κατά τις διαδικασίας πλήρωσης και εκκένωσης.

Τα συστήματα απαέρωσης Servitec απαερώνουν στο κενό ακόμη και τα απορροφημένα αέρια που βρίσκονται διαλυμένα στο νερό. Η διαδικασία ελέγχεται ηλεκτρονικά και βελτιστοποιείται από το χειριστήριο Reflex Control.


  • [Translate to Griechisch:] Produktbroschüre Entgasungssysteme & Abscheidetechnik

    Download

  • [Translate to Griechisch:] Reflex Control –die neue Steuerung vereint kompakte Bauform, einfache Bedienung und höchste Funktionalität.

  • [Translate to Griechisch:] Beispielhafte Anwendungen
    aus der Praxis


    Mehr Informationen